Quadernino di trovatori

Guglielmo IX

     Ab la dolçor del temps novel
     Farai un vers de dreit nien   
Ugo Catola e Marcabruno

     Amics Marcabrun, car digam
Marcabruno
    Al departir del brau tempier
     Al prim comens de l'ivernaill
     Bel m'es quan la fueill'altana
     Dirai vos senes duptansa
     Soudadier per cui es jovens
     Vers del Lavador

Jaufre Rudel
    Lanquan li jorn son lonc en mai 

Peire d'Alvernhe?

     Abans qe.il blanc puoi sion vert

Bernart de Ventadorn

      Amors, e que.us es vejaire?

      Ara no vei luzir solelh

     Chantars no pot gaire valer
     Ges de chantar no.m pren talans
      Can vei la lauzeta mover
      Lo tems vai e ven e vire
Raimbaut d'Aurenga
     Escotatz! Mas non sai que s'es
Raimbaut d'Aurenga e Giraut de Borneil
      Ara.m platz, Giraut de Borneil
Giraut de Borneil
    Ben cove, pus ja bayssa·l ram
    Can lo fregz e.l glatz e la neus
     Ges de sobrevoler no.m tolh
     Er auziretz encabalitz chantar
     A be chantar
    Can brancha.l brondels e rama
      No posc sofrir c'a la dolor  
     A penas sai comensar
      La flors del verjan
      Leu chansonet' e vil 
      Si.m sentis fizels amics
      Per solatz revelhar
     Si per mo Sobretotz no fos
      Si.us quer conseil, bel' ami' Alamanda
      L'altrer, lo primer jorn d'aost
      Lo dolz chans d'un auzel
      Un sonet fatz malvatz e bo
      Cardalhac, per un sirventes
Giraut de Borneil e Alfonso II d'Aragona
    Be me plairia, senh'en reis
Bertran de Born

     Un sirventes on motz no falh

     Puois Ventadorns e Comborns ab Segur
     Ges de disnar no fora oi mais matis
     Chazutz sui de mal en pena
    D'un sirventes no.m cal far lonhor ganda
     Rassa, tan creis e monta e poia
     Ieu chan que.l reis m'en a prejat
     Mon chan fenisc ab dol et ab maltraire
     Senher en coms, a blasmar
     Rassa, mes si son primier
     Ges no mi desconort
  Ges de far sirventes no.m tartz
     Quan la novela flors par el verjan
     Greu m'es deissendre car cal
     Puois al baros enoia e lor pesa
     S'ieu fos aissi senher ni poderos
     Non puosc mudar un cantar non esparja    
     S'abrils e fuoillas e flors