Quadernino di trovatori

Guglielmo IX

     Ab la dolçor del temps novel
     Farai un vers de dreit nien

 Ugo Catola e Marcabruno
    Amics Marcaburn, car digam

Marcabruno
     Al departir del brau tempier

     Al prim comens de l'ivernaill

     Bel m'es quan la fueill'altana    

     Dirai vos senes duptansa

     Soudadier per cui es jovens

     Vers del Lavador

Jaufre Rudel
    Lanquan li jorn son lonc en mai

Peire d'Alvernhe?

    Abans qe.il blanc puoi sion vert    
Bernart de Ventadorn

      Amors, e que.us es vejaire?

      Ara no vei luzir solelh

    Chantars no pot gaire valer
    Ges de chantar no.m pren talans
     Can vei la lauzeta mover
     Lo tems vai e ven e vire
Raimbaut d'Aurenga
     Escotatz! Mas non sai que s'es
Raimbaut d'Aurenga e Giraut de Borneil
      Ara.m platz, Giraut de Borneil
Giraut de Borneil
     Ben cove, pus ja bayssa.l ram   
     Can lo fregz e.l glatz e la neus
      Ges de sobrevoler no.m tolh
      Er auziretz encabalitz chantar
      A be chantar
     Can brancha.l brondels e rama
      No posc sofrir c'a la dolor
     A penas sai comensar
      La flors del verjan
      Leu chansonet' e vil
      Si.m sentis fizels amics
      Per solatz revelhar
     Si per mo Sobretotz no fos    
      Si.us quer conseil, bel' ami' Alamanda
      L'altr'er, lo primer jorn d'aost
      Lo dolz chans d'un auzel
      Un sonet fatz malvatz e bo
      Cardalhac, per un sirventes
Giraut de Borneil e Alfonso II d'Aragona
     Be me plairia, senh'en reis
Bertran de Born

     Un sirventes on motz no falh

      Puois Ventadorns e Comborns ab Segur
      Ges de disnar no fora oi mais matis
      Chazutz sui de mal en pena
     D'un sirventes no.m. cal far lonhor ganda
      Rassa, tan creis e monta e poia
      Ieu chan que.l reis m'en a prejat
      Mon chan fenisc ab dol et ab maltraire
      Senher en coms, a blasmar
      Rassa, mes si son primier
      Ges no mi desconort
   Ges de far sirventes no.m tartz
      Quan la novela flors par el verjan
      Greu m'es deissendre car col
      Puois als baros enoia e lor pesa
      S'ieu fos aissi senher ni poderos
      Non puosc mudar un cantar non esparja
      S'abrils e fuoillas e flors