Quadernino di trovatori

Guglielmo IX

     Ab la douchor del temps novel
     Farai un vers de dreit nien   
Ugo Catola e Marcabruno

     Amics Marcabrun, car digam
Marcabruno
    Al departir del brau tempier
     Al prim comens de l'ivernaill
     Bel m'es quan la fueill'altana
     Dirai vos senes duptansa
     Soudadier per cui es jovens
     Vers del Lavador

Jaufre Rudel
    Lanquan li jorn son lonc en mai 

Peire d'Alvernhe?

     Abans qe.il blanc puoi sion vert

Bernart de Ventadorn

      Amors, e que.us es vejaire?

      Ara no vei luzir solelh

     Chantars no pot gaire valer
     Ges de chantar no.m pren talans
      Can vei la lauzeta mover
      Lo tems vai e ven e vire
Raimbaut d'Aurenga
     Escotatz! Mas non sai que s'es
Bertran de Born

      Chazutz sui de mal en pena

Giraut de Borneil
     Ben cove, pus ja bayssa·l ram