Quadernino di trovatori


Guglielmo IX

     Ab la douchor del temps novel
     Farai un vers de dreit nien   
Marcabruno
     Al departir del brau tempier

Bernart de Ventadorn

     Can vei la lauzeta mover

Bertran de Born
     Chazutz sui de mal en pena